Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2020-05-09
W związku z nadzwyczajną sytuacją dot. pandemii COVID-19 Zarząd funduszu socjalno-szkoleniowego Cyfadaco postanawia:
2020-02-13
6. lutego w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Piotrem Dudą, przy udziale przedstawiciela Europejskiej Federacji Transportowców, Josefa Maurer. Przewodniczący Rad krajowych sekcji przedstawili aktualną sytuację i bieżące problemy w poszczególnych branżach zrzeszonych w Sekretariacie Transportowców. Przewodniczący P. Duda zadeklarował pomoc w rozwiązaniu przedstawionych kwestii.
2019-09-27
Pilne - zobacz szczegóły!

Komunikat NR 5/2019

2019-01-23

W związku z informacjami o poprawie kondycji finansowej PŻM, związki zawodowe działające w przedsiębiorstwie, zwróciły się do Zarządcy Komisarycznego, Pana Pawła Brzezickiego, o wznowienie rozmów w sprawie przywrócenia dodatku na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, odpraw emerytalnych, wycofania się z tworzenia centrów usług wspólnych oraz wypłaty pracownikom lądowym 3% dodatku inflacyjnego.

Na spotkaniu w dniu 20 grudnia 2018, przedstawiciele dyrekcji zgodnie twierdzili, że firmy nie stać na ponoszenie takich kosztów, lecz nie przedstawiali żadnych dokumentów na poparcie swoich opinii. W niedalekiej  przeszłości już to przechodziliśmy, gdy Rada Pracownicza, oględnie mówiąc, była wprowadzana w błąd na temat  sytuacji finansowej firmy i skończyło się to kolejnym kryzysem, rozwiązywanym obecnie kosztem załogi przedsiębiorstwa.

Na początku stycznia, zwróciliśmy się do Pana Pawła Brzezickiego o osobisty udział w negocjacjach w sprawie wyżej wymienionych punktów i doprowadzenie do porozumienia z dniem 21 stycznia. Niestety do takiego spotkania nie doszło. W związku z tym nasze propozycje zamieniliśmy na żądania z terminem wprowadzenia w życie z dniem 31 stycznia. Niespełnienie naszych postulatów będzie równoznaczne z powstaniem  sporu zbiorowego w Polskiej Żegludze Morskiej od dnia 21 stycznia 2019r. Zastrzegamy również możliwość przeprowadzenia akcji strajkowej, poprzedzonej dwugodzinnym strajkiem ostrzegawczym oraz przeprowadzenia innych niż strajk form akcji protestacyjnej.

Niezrozumiałą i niepokojącą jest dla nas sytuacja unikania przez osobę decyzyjną bezpośredniego zaangażowania się w merytoryczną rozmowę, która mogłaby przynieść konstruktywne efekty doprowadzając do opracowania realnego programu stopniowej poprawy sytuacji finansowej pracowników.

Związki Zawodowe będące przedstawicielami pracowników nie domagają się wycofania Programu Naprawczego a jedynie stopniowego i systemowego przywracania zawieszonych wcześniej składników płacowych, które przecież nie były głównym filarem Programu Naprawczego naszej firmy.

Z ostatniej chwili: Szef Biura Personalno-administracyjnego, Pan Janusz Nahajowski, w imieniu Zarządcy Komisarycznego zaprasza na spotkanie w dniu 24 stycznia 2019r. o godzinie 10:00.

 

Przewodniczący MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM
Jacek Kramarczyk