Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2024-06-25
25 czerwca każdego roku
2024-05-28
Podwójna księgowość to nielegalny system księgowy
2024-05-08
Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
"Zielony Ład"

Podwójna księgowość

2024-05-28

Podwójna księgowość to nielegalny system księgowy

PODWÓJNA KSIĘGOWOŚĆ TO NIELEGALNY SYSTEM KSIĘGOWY, W KTÓRYM ZMUSZA SIĘ MARYNARZY DO PODPISYWANIA DWÓCH RÓŻNYCH ZESTAWÓW UMÓW I/LUB ROZLICZEŃ WYNAGRODZEŃ / CZASU PRACY

 Podwójna księgowość to nielegalny system księgowy, w którym zmusza się marynarzy do podpisywania dwóch różnych zestawów umów i/lub rozliczeń wynagrodzeń / czasu pracy. Jedno rozliczenie wynagrodzeń i/lub umowa wydawane jest zgodnie z wszelkimi wymogami obowiązujących układów zbiorowych (CBA) zatwierdzonych przez ITF. I te właśnie dokumenty przedstawiane są inspektorom ITF i/lub oficerom kontroli państwa portu (PSC) zaangażowanym w przeprowadzenie inspekcji na pokładzie. Drugie to fałszywa umowa i/lub rozliczenie wynagrodzeń, które odzwierciedla prawdziwe kwoty wynagrodzeń, nadgodzin i innych płatności, które faktyczne wypłacane są marynarzom. Oczywiście te fałszywe dokumenty nie są pokazywane osobom kontrolującym. Ten system podwójnej księgowości narusza zarówno warunki wszelkich obowiązujących układów zbiorowych ITF, jak i Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 roku. Pozbawia marynarzy ich podstawowych praw i jest czymś, czemu ITF sprzeciwia się od wielu lat i walczy o jego wykorzenienie. Poniżej znajduje się tylko jeden przykład tego, jak w praktyce funkcjonuje podwójna księgowość, niestety wiemy także o istnieniu wielu innych sposobów. Marynarz podpisuje kontrakt na pracę w charakterze A/B na statku objętym układem zbiorowym ITF, z ustalonym miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1836 USD. Po zaokrętowaniu A/B dowiaduje się, że aby zachować pracę będzie musiał podpisywać rozliczenia płacowe dla ITF ale jemu zostanie wypłacone i przelane na jego konto tylko 1400 USD. Nie otrzyma pozostałych 436USD ale zostaną one wykazane jako pobrane w zaliczkach gotówkowych wypłaconych na statku. Te fałszywie podpisane rozliczenia wypłat są następnie przedstawiane przeprowadzającym inspekcję statku inspektorom ITF lub oficerom PSC i jeżeli marynarz nie złoży skargi to w większości przypadków oszustwo to nie zostanie wykryte. Zidentyfikowanie, a następnie udowodnienie praktyki podwójnej księgowości, jest zadaniem niełatwym. Zdajemy sobie sprawę, że marynarze w celu zabezpieczenia i utrzymania zatrudnienia na statku, ze względów ekonomicznych, są często zmuszani lub nie mają innego wyjścia jak tylko spełnić żądania pracodawców dotyczące podpisywania podwójnych umów i rozliczeń wynagrodzeń.  Aby ujawnić pełny zakres podwójnej księgowości i pokazać firmy, które ją praktykują, prosimy was o zgłaszanie wszelkich doświadczeń, które macie lub o których wiecie. Bez waszej pomocy i wsparcia nie możemy skończyć z tym systemem a pozbawieni skrupułów właściciele będą nadal wykorzystywać marynarzy i pozbawiać ustawowych praw wynikających z ich umów. Zainteresuj się marynarzami innych stanowisk / narodowości, czy możesz im pomóc. Nie akceptuj nacisków ze strony pracodawcy. Nie ma sytuacji bez wyjścia, jeżeli „góra” lub armator naciska na fałszerstwo w celu oszczędności kosztem załogi nie musisz się na to godzić i od tego masz swój Związek Zawodowy aby się nie narażać. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz podzielić się informacjami, które mogłyby wesprzeć naszą walkę, skontaktuj się z nami poprzez: Email: pzmsolidarnosc@wp. pl . Inspektorów ITF: Adam Mazurkiewicz  adam_mazurkiewicz @nms.org.pl Grzegorz Daleki  daleki_grzegorz@itf.o rg.uk

 MARYNARZU - SPRAW ABY NSZZ “Solidarność” PRZY PŻM STAŁA SIĘ TWOIM CODZIENNYM PORTEM, DO KTÓREGO ZAWIJASZ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI I PORAD SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ APLIKACJI ITF SEAFARERS (DOSTĘPNEJ W TWOICH APLIKACJACH ZARÓWNO NA URZĄDZENIU Z SYSTEMEM ANDROID JAK I IOS) LUB ODWIEDŹ POŚWIĘCONĄ TOBIE STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.ITFSEAFARERS.ORG