Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r
2024-04-03
Dnia 28 marca 2024 roku otrzymaliśmy bardzo dobrą i obiecującą wiadomość z Rady Dialogu Społecznego
Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.

Petycja do Ministra w/s PŻM

2019-04-14

Pismo wystosowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz odpowiedź z Ministerstwa - do pobrania

Pismo wystosowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

 

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 maja br: