Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2019-09-27
Pilne - zobacz szczegóły!
Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.
2019-04-14
Pismo wystosowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz odpowiedź z Ministerstwa - do pobrania
2019-02-11
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2019 r.

KOMUNIKAT NR 10

XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność"

W dniu 28 maja w Warszawie odbył się XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność". W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji Krajowej naszego związku kol. PIOTR DUDA.

Obecni byli też  delegaci z MK NSZZ „Solidarność” przy PŻM, którzy przedstawili aktualną sytuację pracowników grupy PŻM. Delegaci na kongres wybrali nowego Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Transportowców którym został Kolega Henryk Grymel.

W wyniku obrad Delegaci Kongresu przyjęli stanowisko dotyczące Polskiej Żeglugi Morskiej:

 

Stanowisko
XVI KONGRESU KRAJOWEGO SEKRETARIATU TRANSPORTOWCÓW
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Z dużym niepokojem obserwujemy działania Zarządcy Komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P w Szczecinie i dążenia do zatrudniania obcokrajowców na statkach stanowiących własność Polskiej Żeglugi Morskiej  P.P.

Jednocześnie wyrażamy nasze niezadowolenie z powodu oparcia planu naprawczego firmy polegającego w znaczącej mierze na ograniczeniu dochodów załóg pływających i pozbawieniu marynarzy wsparcia finansowego na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność wspiera działanie KSMMiR i Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność przy PŻM dążące do:

  • przywrócenia utraconych wynagrodzeń
  • przywrócenia opłacania składek dodatku na ubezpieczenie społeczne
  • przywrócenia odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zawieszonych przez Zarządcę Komisarycznego
  • skrócenia okresu zamustrowania na statku z 6 miesięcy
  • do 4 miesięcy.