Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2020-05-09
W związku z nadzwyczajną sytuacją dot. pandemii COVID-19 Zarząd funduszu socjalno-szkoleniowego Cyfadaco postanawia:
2020-02-13
6. lutego w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Piotrem Dudą, przy udziale przedstawiciela Europejskiej Federacji Transportowców, Josefa Maurer. Przewodniczący Rad krajowych sekcji przedstawili aktualną sytuację i bieżące problemy w poszczególnych branżach zrzeszonych w Sekretariacie Transportowców. Przewodniczący P. Duda zadeklarował pomoc w rozwiązaniu przedstawionych kwestii.
2019-09-27
Pilne - zobacz szczegóły!

KOMUNIKAT NR 10

XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność"

W dniu 28 maja w Warszawie odbył się XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność". W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji Krajowej naszego związku kol. PIOTR DUDA.

Obecni byli też  delegaci z MK NSZZ „Solidarność” przy PŻM, którzy przedstawili aktualną sytuację pracowników grupy PŻM. Delegaci na kongres wybrali nowego Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Transportowców którym został Kolega Henryk Grymel.

W wyniku obrad Delegaci Kongresu przyjęli stanowisko dotyczące Polskiej Żeglugi Morskiej:

 

Stanowisko
XVI KONGRESU KRAJOWEGO SEKRETARIATU TRANSPORTOWCÓW
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Z dużym niepokojem obserwujemy działania Zarządcy Komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P w Szczecinie i dążenia do zatrudniania obcokrajowców na statkach stanowiących własność Polskiej Żeglugi Morskiej  P.P.

Jednocześnie wyrażamy nasze niezadowolenie z powodu oparcia planu naprawczego firmy polegającego w znaczącej mierze na ograniczeniu dochodów załóg pływających i pozbawieniu marynarzy wsparcia finansowego na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ Solidarność wspiera działanie KSMMiR i Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność przy PŻM dążące do:

  • przywrócenia utraconych wynagrodzeń
  • przywrócenia opłacania składek dodatku na ubezpieczenie społeczne
  • przywrócenia odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zawieszonych przez Zarządcę Komisarycznego
  • skrócenia okresu zamustrowania na statku z 6 miesięcy
  • do 4 miesięcy.