Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2020-05-09
W związku z nadzwyczajną sytuacją dot. pandemii COVID-19 Zarząd funduszu socjalno-szkoleniowego Cyfadaco postanawia:
2020-02-13
6. lutego w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Piotrem Dudą, przy udziale przedstawiciela Europejskiej Federacji Transportowców, Josefa Maurer. Przewodniczący Rad krajowych sekcji przedstawili aktualną sytuację i bieżące problemy w poszczególnych branżach zrzeszonych w Sekretariacie Transportowców. Przewodniczący P. Duda zadeklarował pomoc w rozwiązaniu przedstawionych kwestii.
2019-09-27
Pilne - zobacz szczegóły!

KOMUNIKAT NR 11

2019-08-28

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Informujemy, że z dniem 11 sierpnia 2019r.zostały przywrócone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wypłaty będą odbywały się na zasadach określonych w Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej zatrudnionych na statkach z dnia 22-05-1995r.

W chwili obecnej trwają negocjacje wspólnej reprezentacji Związków Zawodowych działających w PŻM z przedstawicielami armatora nad uaktualnieniem stawek stanowiących podstawę do naliczania w/w wypłat.
Na dzień dzisiejszy, strona związkowa złożyła armatorowi propozycje sposobu naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Uważamy  też że nowy sposób naliczania powinien obowiązywać od momentu odwieszenia.

O wynikach negocjacji poinformujemy po ich zakończeniu.
Oficjalny komunikat w tej sprawie przedstawi zapewne dyrekcja PŻM.