Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2019-09-27
Pilne - zobacz szczegóły!
Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.
2019-04-14
Pismo wystosowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz odpowiedź z Ministerstwa - do pobrania
2019-02-11
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2019 r.

KOMUNIKAT NR 11

2019-08-28

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Informujemy, że z dniem 11 sierpnia 2019r.zostały przywrócone nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wypłaty będą odbywały się na zasadach określonych w Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej zatrudnionych na statkach z dnia 22-05-1995r.

W chwili obecnej trwają negocjacje wspólnej reprezentacji Związków Zawodowych działających w PŻM z przedstawicielami armatora nad uaktualnieniem stawek stanowiących podstawę do naliczania w/w wypłat.
Na dzień dzisiejszy, strona związkowa złożyła armatorowi propozycje sposobu naliczania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Uważamy  też że nowy sposób naliczania powinien obowiązywać od momentu odwieszenia.

O wynikach negocjacji poinformujemy po ich zakończeniu.
Oficjalny komunikat w tej sprawie przedstawi zapewne dyrekcja PŻM.