Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r
2024-04-03
Dnia 28 marca 2024 roku otrzymaliśmy bardzo dobrą i obiecującą wiadomość z Rady Dialogu Społecznego
Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.

Stella Maris - Zaproszenie

ZAPROSZENIE

 

W tym roku przypada 100-na rocznica zaślubin Polski z morzem
i 75-ta rocznica powrotu Pomorza Zachodniego do Ojczyzny.

Chcąc  uczcić te jubileusze zapraszamy Szanownych Państwa
na Uroczystą Mszę św.
pod przewodnictwem J. E. Księdza Arcybiskupa Andrzeja DZIĘGI, Metropolity szczecińsko-kamieńskiego,
która odbędzie się

w Kościele Morskim przy ul. Św. Ducha 9
15 marca o godz. 12:00

Jeśli posiadają Państwo sztandar – prosimy o przybycie wraz z pocztem. Niech nasza obecność pod swoimi sztandarami będzie manifestacją
i świadectwem, że morskość Szczecina i całego Pomorza oraz pomyślność naszej Ojczyzny są dla nas bardzo ważne.Z wyrazami szacunku

        
Ks. Stanisław FLIS SAC
Duszpasterz Ludzi Morza