Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

NIE dla cumowania statku za pomocą załogi

2020-09-07

W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.

Niemniej jednak przekazujemy trochę informacji aby wesprzeć załogi, które są do tego nakłaniane. Z otrzymanych informacji jak i prowadzonych roszczeń powypadkowych wynika, iż takie sytuacje mają miejsce.  Dotyczy to głównie mniejszych statków. W teorii oraz wg. przepisów i regulacji portowych może dotyczyć statków poniżej 50 metrów lecz w rzeczywistości dotyczy statków o długości zbliżonej do 100m.

 

Pamiętaj

Right to refuse a work

Jeżeli nie jesteś pewny czy dana praca jest dla Ciebie bezpieczna to zawsze masz możliwość odstąpienie od wykonania czynności w celu skonsultowania zasad bezpieczeństwa wykonywania pracy lub w uzasadnionych przypadkach możesz całkowicie odmówić jej wykonania.

Job description

Każde stanowisko na statku jest ściśle powiązane z zakresem obowiązków. Nie znajdziemy w żadnym zakresie obowiązków informacji, iż marynarz ma wykonywać pracę cumownika.

ISM / Work Risk Assessment

Zgodnie z kodeksem ISM, każda praca, która w jakikolwiek sposób może być niebezpieczna, powinna mieć tzw. WRA (Work Risk Assessment) czyli ocenę ryzyka pracy. Taki dokument dla „skakania na keję” nie powinien istnieć ponieważ wprowadza ryzyko śmierci marynarza. Nikt nie jest w stanie zminimalizować takiego ryzyka jak i w naszej ocenie osoba na stanowisku kapitana nie powinna zatwierdzić wykonywania takiej czynności przez marynarza.

A jednak skaczemy na keję

Jeżeli w Twojej pracy jesteś świadkiem tego, iż marynarze sami cumują statek powiadom o tym lokalne PSC oraz swój Związek Zawodowy.

Tymoteusz Listewnik