Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

WAŻNA INFORMACJA WS.ZWROTÓW KOSZTÓW DLA MARYNARZY

2020-09-11

Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)

Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z:

 1. badaniami lekarskimi na międzynarodowe świadectwo zdrowia i koszty przejazdu do i z
  placówki medycznej (MMS –Szczecin, Przychodnia Portowa w Gdyni);
 2. wizami i przejazdami do/z Warszawy lub do/ze Szczecina;
 3. szczepieniami przeciw żółtej febrze;
 4. przejazdem do/ze Szczecina , w przypadku odwołania podmiany;
 5. wezwania do siedziby Agenta Rekrutującego (nie dotyczy wyjazdu na statek);
 6. noclegami związanymi z wyjazdem na statek;
 7. opłatami lotniskowymi załogi powracającej do kraju;
 8. szkoleń kwalifikacyjnych i obligatoryjnych/specjalistycznych;
 9. jednorazowym przejazdami na/z kursu oraz na/z egzaminu;
 10. noclegiem wyłącznie dla uczestników szkoleń specjalistycznych do wysokości 40 USD za dobę

Na podstawie rachunków/paragonów kapitan statku rozlicza koszty poniesione przez marynarza z tytułu:

 1. opłat lotniskowych okrętujących członków załogi;
 2. odzieży roboczej;
 3. innych kosztów poniesionych przez marynarza podczas podróży na statek, po uzgodnieniu z Działem Kadr Morskich