Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2020-05-09
W związku z nadzwyczajną sytuacją dot. pandemii COVID-19 Zarząd funduszu socjalno-szkoleniowego Cyfadaco postanawia:
2020-02-13
6. lutego w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Piotrem Dudą, przy udziale przedstawiciela Europejskiej Federacji Transportowców, Josefa Maurer. Przewodniczący Rad krajowych sekcji przedstawili aktualną sytuację i bieżące problemy w poszczególnych branżach zrzeszonych w Sekretariacie Transportowców. Przewodniczący P. Duda zadeklarował pomoc w rozwiązaniu przedstawionych kwestii.
2019-09-27
Pilne - zobacz szczegóły!

Komunikat NR 3/2018

2018-07-09

Pismo do Zarządcy Komisarycznego PŻM o rozpoczęcie rozmów dotyczących przywrócenia czasowo zawieszonych składników płacowych załóg pływających i lądowych.

W dniu 06 czerwca 2018 r. związki zawodowe działające w PŻM wystosowały pismo do Zarządcy Komisarycznego PŻM p. P Brzezickiego o rozpoczęcie rozmów dotyczących przywrócenia czasowo zawieszonych składników płacowych załóg pływających i lądowych.

04.07.2018r. odbyło się spotkanie, które miało na celu jeszcze raz wskazanie tematów rozmów.

05.07.2018 r. Zarząd Polskiej Żeglugi Morskiej zaprosił wszystkie związki zawodowe działające w naszej firmie na spotkanie. Na spotkaniu tym zostały przedstawione przez Dyrektora Pionu – Zarządzania p. M. Błaszyk Zjawińską wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PŻM.  Poinformowano nas o przychodach, kosztach ogólnego zarządu, kosztach zaciągniętych kredytów, spłatach kapitału i spłatach odsetek.

Z działalności operacyjnej czyli statków masowych, jednostek promowych i Pazimu, osiągnięto zysk. Lecz koszty zarządu i koszty kredytów przyczyniły się do salda ujemnego na działalności podstawowej. Wynika z tego że firma za ubiegły rok jak i za dwa kwartały br. jest na minusie. Na nasze zapytanie, jakie świadczenia i w jakim stopniu z tych zawartych porozumieniem możemy przywrócić? Szef biura personalno administracyjnego p. J. Nahajowski odpowiedział, iż z rachunku wynika, że Polska Żegluga Morska, pomimo że  przestała stać nad przepaścią to jednak wynik finansowy ma nadal ujemny . W tej chwili nie widać nadmiaru pieniądza który można dzielić. Po za tym, sytuacja finansowa jest stabilna i przewrócenie się firmie nie grozi, ale nie pozwala na  odwrócenie trendu i przywrócenie już dzisiaj niektórych świadczeń.

Na obecną chwilę Zarząd Firmy nie wykazuje chęci do podjęcia rozmów na temat przywrócenia jakichkolwiek zawieszonych składników płacowych. Jednocześnie informujemy, że nasz związek będzie podejmował wszelkie możliwe działania mające na celu przywrócenie normalności w naszej firmie. Dbałość o interesy pracownicze była jest i będzie priorytetem naszych działań.

Przewodniczący NSZZ Solidarność PŻM
Jacek Kramarczyk