Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2024-05-08
Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
"Zielony Ład"
zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r
2024-04-03
Dnia 28 marca 2024 roku otrzymaliśmy bardzo dobrą i obiecującą wiadomość z Rady Dialogu Społecznego

Zasady refundacji Drawno

zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r

Zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w O.W. Drawnie w 2024 r

. a) opłaty ulgowe – refundacja

Pracownicy lądowi dochód mies. na osobę (brutto)

 Emeryci dochód mies. na osobę (brutto)

Refundacja (ulga)

Do 3.200 zł

Do 1.900 zł

Ulga 1

Pow.3.200zł do 3.900 zł

Pow 1.900 zł do3.200 zł

Ulga 2

 

b) zakwaterowanie

opłata brutto

1 dzień, 1 osoba

 

              100%

 

                Ulga 1

 

              Ulga 2

Domek standard 1

             52,00 zł

           22,00 zł

             34,00 zł

Każde dziecko (7-15)

             18,00 zł

           8,00 zł

             11,00 zł

Domek standard 2

             39,00 zł

           17,00 zł

             26,00 zł

Każde dziecko (7-15)

             12,00 zł

            6,00 zł

               9,00 zł

opłata max domek standard 2 (3os.)

 

             77,00 zł

 

            34,00 zł

 

             50,00 zł

opłata max domek standard 1 (4os.)

 

            155,00 zł

 

            66,00 zł

 

            103,00 zł

opłata max domek standard 1 (6os.)

 

            207,00 zł

 

            88,00 zł

 

            144,00 zł

 

Wszystkie dzieci do lat 7 nocleg bezpłatny. Wszystkie dzieci 7-15 (szkoła podstawowa, wymagana legitymacja) - bonifikata zgodnie z ww. tabelą. Dzieci pracowników w wieku 15-25 uczące się – opłata ulgowa. Dzieci pracowników powyżej 25 roku życia (powyżej 18 roku nie uczące się) – pełnopłatne. W domku trzyosobowym można zakwaterować maksymalnie trzy osoby, w czteroosobowym – cztery osoby, a w sześcioosobowym – sześć osób. Przy czym dziecko, w każdym wieku, uważa się za jedną osobę.

Opłata jednorazowa za psa – 50 zł (bez względu na ilość dni). Opłata specjalna – 230 zł za pozostawienie nieposprzątanego domku. Opłaty ulgowe z ZFSS przysługują maksymalnie na okres. 14 dni.

d) wypożyczenie sprzętu turystycznego

Opłata za:  Łódź wędkarska 10,00 zł(godz) 40,00 zł(doba) Kajak 10,00 zł(godz) 40,00 zł(doba) Rower wodny 10,00 zł(godz) 40,00 zł(doba) Rower zwykły 10,00 zł(godz) 40,00 zł(doba)

Opłata ze stawką za 1h obowiązuje w godzinach pracy Gospodarza ośrodka lub innego wskazanego przez Gospodarza ośrodka pracownika.

e) opłatę miejscową ustala się za każdy dzień pobytu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie.

f) opłata za zużytą energię elektryczną będzie pobierana w wysokości 3,00 zł brutto za 1kwh