Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Pl. Rodła 8 pok. 1106
70-419 Szczecin
tel. 91 359 40 78
91 359 40 79
91 359 40 85
www.pzm-solidarnosc.org.pl
biuro@pzm-solidarnosc.org.pl
2020-10-05
Uwaga! Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" przy PŻM organizuje Informujemy, że z powodu pandemii w tym roku impreza w PLECIUDZE nie będzie organizowana. Dzieci w wieku od 3 do 11 lat otrzymają paczkę od Św.Mikołaja.
2020-06-22
Macie prawo wracać do domu. Podczas gdy wiele krajów, po 2-3 miesiącach zamknięcia, zaczyna powoli łagodzić ograniczenia związane z pandemią, następuje ponowne otwarcie sklepów i przywracanie usług a ludziom pozwala się na spotkania z rodzinami i przyjaciółmi to setki tysięcy marynarzy na całym świecie (także Ty) pozostają zatrzymanych na pokładach statków, nie mogą zejść na ląd ani poszukać pomocy medycznej lub wrócić do domu.
2020-06-08
Polska Żegluga Morska ma nowego dyrektora
2020-05-09
Wspólny komunikat stron Układu Zbiorowego IBF CYFADACO/KSM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" i FZZ MiR
2020-03-26
W związku z pismem Tymczasowego Kierownika Polskiej Żeglugi Morskiej p. Marii Skubniewskiej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się korona wirusa (COVID-19) wśród pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej biuro "Solidarności" PŻM w dniach od 27 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie pracowało w systemie zdalnym plus dyżur w sytuacjach koniecznych.
2020-03-25
Informujemy, że Dział Kadr Morskich PŻM w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemią korona wirusa oraz decyzją kolejnych krajów o zamykaniu swoich granic, podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu regularnych podmian załogowych. W indywidualnych przypadkach kadry zobowiązały się szukać możliwości repatriacji, ale z dnia na dzień możliwości te są coraz bardziej ograniczone. ...
2020-03-23
Szanowni koleżanki i koledzy
Marynarze - członkowie NSZZ Solidarność PŻM


Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji naszym wspólnym obowiązkiem jest niesienie niezbędnej pomocy marynarzom i ich rodzinom m.in. poprzez doradztwo i przekazywanie podstawowych informacji ITF/ETF i WHO.
W celu uatrakcyjnienia nowopowstałej związkowej strony internetowej naszej organizacji. MK NSZZ Solidarność PŻM zaprasza wszystkich zainteresowanych, ( tych zadowolonych i nie zadowolonych ) do wspólnego redagowania naszej strony.
Najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa. ITF ściśle przestrzega wszystkich rad światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących epidemii, która pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym
W związku z zakończeniem Zarządu Komisarycznego w Polskiej Żegludze Morskiej w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną wybory do organów samorządu załogi przedsiębiorstwa.
MK NSZZ Solidarność przy PŻM informuje, że 31 grudnia 2020 r. zakończono negocjacje układu zbiorowego IBF TCC AGREEMENT.
Informacja MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM. MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM informuje, że tytuły prasowe, podsumowujące konferencję prasową, która odbyła się 13 grudnia 2019r. w PŻM, nie oddają intencji naszej organizacji.
2019-12-16
Nawiązując do historycznej daty, 13 GRUDNIA 1981 r. tym razem my, NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, apelujemy do MGMiŻŚ pana Marka Gróbarczyka o 100 dni spokoju dla PŻM!!!
Zaproszenie do udziału w posiedzeniu plenarnym
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nowego układu zbiorowego IBF TCC Agreement
2019-09-26
Zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
2019-09-24
Pilna potrzeba podjęcia prac nad opracowaniem nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej
2019-09-17
Informujemy wszystkich członków NSZZ Solidarność przy PŻM, że w dniu 11.09.2019 r. skierowaliśmy pismo do KSMMiR w sprawie negocjacji nad nowym układem zbiorowym dla marynarzy. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia ważności Układu Zbiorowego IBF Cyfadaco (31.12.2019 r.) z prośbą o jak najszybsze podjęcie negocjacji nowego Układu Zbiorowego dla marynarzy.
Organizacja corocznej zabawy choinkowej dla dzieci
Informacje dotyczące bieżącej sytuacji w Polskiej Żegludze Morskiej
2019-08-28
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność"
2019-05-06
PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
2019-03-25
Informujemy że w dniu 04.04 2019r. o godz. 15:00 pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie (Wały Chrobrego) odbędzie się akcja protestacyjna NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".
2019-02-08
Spór zbiorowy w PŻM
2019-01-23
W związku z informacjami o poprawie kondycji finansowej PŻM, związki zawodowe działające w przedsiębiorstwie, zwróciły się do Zarządcy Komisarycznego, Pana Pawła Brzezickiego, o wznowienie rozmów w sprawie przywrócenia dodatku na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, odpraw emerytalnych, wycofania się z tworzenia centrów usług wspólnych oraz wypłaty pracownikom lądowym 3% dodatku inflacyjnego.
2018-09-24
Prośba o wypełnienie wniosków o wydanie elektronicznych legitymacji.
2018-07-09
Pismo do Zarządcy Komisarycznego PŻM o rozpoczęcie rozmów dotyczących przywrócenia czasowo zawieszonych składników płacowych załóg pływających i lądowych.
2018-07-01
Zmieniony regulamin związkowej pomocy socjalnej za zorganizowany wypoczynek.
2018-07-01
Nowe wysokości wypłacanych zasiłków statutowych.