Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r
2024-04-03
Dnia 28 marca 2024 roku otrzymaliśmy bardzo dobrą i obiecującą wiadomość z Rady Dialogu Społecznego
Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.

Wyjazd do Lichenia

2019-02-11

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2019 r.

Kosz pielgrzymki - 195 zł od osoby. W ramach ceny oferujemy:

  • przejazd autokarem
  • nocleg (Dom Pielgrzyma „Arka” w Licheniu)
  • trzy posiłki
  • ubezpieczenie

Zapisy przyjmowane są do końca marca w sekretariacie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego, przy al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie, lub mailowo poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej ZR http://solidarnosc.szczecin.pl, wysyłany na adres e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Opłaty za wyjazd można uregulować przelewem na rachunek bankowy ZR NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego:

Santander Bank Polska
numer konta: 36 1500 1722 1217 2006 0540 0000
z dopiskiem „Pielgrzymka do Lichenia” plus wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres
e-mail: solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Pierwszeństwo mają członkowie Związku "Solidarność", osoby towarzyszące będą zapisywane na listę rezerwową.

Z poważaniem
Sekretariat Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego