Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2019-09-27
Pilne - zobacz szczegóły!
Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.
2019-04-14
Pismo wystosowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz odpowiedź z Ministerstwa - do pobrania
2019-02-11
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ "Solidarność" do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2019 r.

Nowy Regulamin Związkowej Pomocy Socjalnej

2018-05-01

Ustala się zasady i wysokość pomocy socjalnej z funduszu MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM za odbyte wczasy, kolonie i obozy.

 

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ POMOCY SOCJALNEJ
MK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PŻM
ZA ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK

Ustala się zasady i wysokość pomocy socjalnej z funduszu MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM za odbyte wczasy, kolonie i obozy.

  1. Prawo do uzyskania pomocy socjalnej za wczasy, kolonie, obozy i wycieczki  przysługuje jeden raz w ciągu roku członkom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność" przy PŻM, o co najmniej półrocznym stażu związkowym (mającym uregulowane składki związkowe), członkom ich rodzin wymienionym w pkt. 2 oraz niepełnoletnim dzieciom po zmarłych członkach Związku.
  2. Za członków rodziny w rozumieniu pkt. l. niniejszego Regulaminu uważa się współmałżonka oraz dzieci członka Związku w wieku do 18 lat a jeżeli wymienione osoby nadal kształcą się – do czasu ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat oraz partnerów o ile posiadają wspólne dzieci i są zgłoszone w Komisji.
  3. Wysokość refundacji wynosi 150 zł na osobę.
  4. Pomocy socjalnej udziela się tylko za jedną z w/w form wypoczynku na terenie kraju i za granicą. Wypłaty dokonuje się na podstawie wniosku i dowodu wpłaty lub r-ku VAT złożonych w siedzibie MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM.
  5. Pomoc socjalna, o której mowa w niniejszym regulaminie jest uznaniową formą pomocy, a w przypadku odmowy przyznania refundacji lub przyznania refundacji w niższej wysokości, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń oraz nie może wymagać od MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM dodatkowego pisemnego uzasadnienia.
  6. Prawo do uzyskania pomocy socjalnej wygasa po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia wypoczynku.
  7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego Prezydium MK może udzielić pomocy socjalnej po upływie terminu określonego w pkt. 7.
  8. Maksymalna kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50% opłaty za wykorzystaną formę wypoczynku.
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2018 r.