Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r
2024-04-03
Dnia 28 marca 2024 roku otrzymaliśmy bardzo dobrą i obiecującą wiadomość z Rady Dialogu Społecznego
Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.

UCHWAŁA MK NSZZ Solidarność PŻM

2018-06-12

6/XIII/2018 z dnia 12.06.2018 r. w sprawie podwyższenia zasiłków statutowych

Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność przy Polskiej Żegludze Morskiej ustala następującą wysokość zasiłków statutowych:

  • z tytułu zgonu członka Związku: 900,00 zł
  • z tytułu zgonu członka rodziny: 450,00 zł
  • tytułu zgonu teściów: 300,00 zł
  • z tytułu urodzenia dziecka: 600,00 zł