Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2024-06-25
25 czerwca każdego roku
2024-05-28
Podwójna księgowość to nielegalny system księgowy
2024-05-08
Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
"Zielony Ład"

Polska bandera

2024-05-08

Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą

Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą

 

Dnia 21 marca br na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" (KSMMiR NSZZ "Solidarność") skierował do posłów i Strony Rządowej wniosek ws reaktywowania polskiej bandery dla polskiej morskiej floty handlowej.

 

Dnia 21 marca 2024 roku sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /GMZ/ rozpatrzyła następujące informacje:

  • aktualny stan i perspektywy rozwoju polskiej żeglugi promowej na Bałtyku;
  • aktualnego stanu i perspektyw rozwoju polskich armatorów eksploatujących statki w żegludze wielkiej.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele KSMMiR NSZZ „Solidarność”: Andrzej Kościk - Przewodniczący Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność”, Remigiusz Rymaszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność” i Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” przy PŻM, Maria Kucharska – członek Prezydium Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność” i Przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” w PŻB S.A. oraz przedstawiciele OM NSZZ „Solidarność” MSPiR: Dariusz Słomiński- Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” MSPiR i Paweł Adamczuk – członek KM NSZZ „Solidarność” MSPiR .

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciele związków zawodowych: OZZOiM i FZZMiR oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Arkadiusz Marchewka, dyrektor naczelny Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – Sebastian Kluska, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. – Andrzej Wróblewski, prezes Zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. – Piotr Redmerski oraz prezes Zarządu Spółki Polskie Promy Sp. z o.o. – Paweł Pluto-Prądzyński.

 

 Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” zwrócił się z wnioskiem do strony rządowej do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusza Marchewki o podjęcie niezbędnych działań w celu reaktywowania polskiej morskiej floty handlowej. Istnieje potrzeba dokonania nowych regulacji  prawnych dot. między innymi kosztów armatorów. Posłowie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powinni przyjąć stosowny dezyderat do rządu w sprawie reaktywowania polskiej floty pod polską banderą.

Przewodniczący Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę, że obecnie Polska sprowadza gaz za pośrednictwem armatorów zagranicznych i płacimy za gaz bardzo dużo między innymi dlatego, że nie mamy własnych gazowców, wcześniej sprowadzaliśmy węgiel również statkami obcych armatorów. 

 Przypomniał dokument, który został opracowany przez  KSMMiR NSZZ „Solidarność” o sytuacji w Polsce w branży marynarzy i rybaków dalekomorskich w 2000 roku. Raport był również cytowany przez Przewodniczącego Rady KSMMiR NSZZ „Solidarność” dnia 17 sierpnia 2023 roku na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w poprzedniej IX kadencji Sejmu RP.

 1990 roku Polska eksploatowała 247 statków pod polską banderą, w 1999 roku – 178 statków pod polską banderą, w 1998 roku – 62 statki pełnomorskie pod polską banderą, w 2000 roku już 52 statki pod polska banderą, a dzisiaj wiemy, że żaden pełnomorski statek handlowy nie pływa pod polską banderą.  Liczba polskich marynarzy zatrudnionych na statkach pod polską banderą nie przekracza 400 marynarzy. Liczba polskich marynarzy zatrudnionych pod obcymi banderami wynosi około 35000 (trzydzieści pięć tysięcy).

Trzydzieści lat temu rozpoczął się proces przeflagowania polskich statków pod tanie bandery w celu obniżenia kosztów działalności polskich armatorów w tym unikania płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie polscy armatorzy uprawiają żeglugę pod obcymi – tanimi banderami. Polska Żegluga Bałtycka S.A. uprawia żeglugę promową na statkach pod banderą Bahama, natomiast promy Unity Line pływają pod banderą Cypru, gdzie są ulgowe warunki w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków.

 Przypomniał, że dnia 07.09.2016 roku Strona Pracowników razem ze Związkiem Armatorów Polskich wystosowała wspólne stanowisko do ówczesnego rządu polskiego w w/w sprawie. W konkluzji polscy armatorzy podkreślili, że jeżeli warunki, które stworzy Polska, będą takie same i nie gorsze niż mają armatorzy zagraniczni pod obcymi banderami to polscy armatorzy są gotowi przenieść żeglugę pod polską banderę.

 Na zakończenie A.Kościk ponowił wniosek i postawił pytanie czy polski rząd podejmie wysiłek wprowadzenia systemowych rozwiązań, które doprowadzą do tego, że polscy armatorzy będą uprawiać żeglugę pod polską banderą, a państwo polskie będzie miało korzyści z transportu morskiego?

 Odpowiedzi na pytanie udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Arkadiusz Marchewka.

Cytat: „…Chcę zapewnić wszystkich państwa, że sprawy związane z poprawą sytuacji marynarzy, co z kolei miałoby wpływ na to, że byłaby szansa na powrót polskiej bandery, są dla nas bardzo istotną kwestią. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaka była przyczyna podejmowania decyzji przez armatorów o rejestracji statków w tak zwanych miejscach, które pozwalałyby sprawić, że koszty prowadzenia działalności będą niższe…”.